Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

Μια καινοτόμος πρόταση παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής στη Λαμία

Ο καινοτόμος συνδυασμός βασικών θεωρητικών αρχών και προσεγγίσεων αναφορικά με περιπτώσεις μαθητών  που χρήζουν διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και η αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις νοητικές διεργασίες μάθησης, μνήμης, προσοχής, αντίληψης, δράσης και γνωστικής ανάπτυξης εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οργάνωση και καθοδήγηση μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε διάθεση, μνήμη, αντίληψη, προσοχή, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα,  τα οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της δεξιότητας του μαθητή να διαχειρίζεται τις σχολικές υποχρεώσεις  και να μελετά -κατά το δυνατόν- αυτόνoμα και ανεξάρτητα.

Ειδική διαπαιδαγώγηση. Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση) και συστηματική αντιμετώπιση των δυσκολιών σε μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση, Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ), Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger), Δυσκολίες προσαρμογής και Δυσκολίες συμπεριφοράς.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και εκτίμηση δυσκολιών. Εφαρμογή σταθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης και άτυπη αξιολόγηση, για την περιγραφή και καλύτερη κατανόηση του γνωστικού προφίλ του κάθε μαθητή, με στόχο την οργάνωση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Πιστοποίηση επάρκειας στη χορήγηση και ερμηνεία του ΑθηνάΤεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης.

Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία και στα μαθηματικά.

Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών. Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης Δυσλεξίας, Δυσγραφίας, Δυσορθογραφίας, Δυσαναγνωσίας και Δυσαριθμησίας.

Εφαρμογές εξειδικευμένων λογισμικών με τη χρήση Η/Υ. Εμπλουτισμός του εξατομικευμένου προγράμματος με κατάλληλες εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση εννοιών.

Αγαπητοί γονείς.,
Η επιτυχημένη πορεία συνεχίζεται για 4η συνεχή χρονιά. ‘Εχοντας την πεποίθηση πως κάθε μαθητής είναι τόσο μοναδικός ώστε να αξίζει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής βελτίωσης και, πρωτίστως, με σεβασμό στις προσπάθειές σας και κατανόηση των προβληματισμών και προσδοκιών σας, είμαι στη διάθεσή σας να οργανώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα μάθησης και για το δικό σας παιδί.


Με εκτίμηση.,
Χαϊντούτη Βασιλική, Ειδική Παιδαγωγός
M.Sc. Γνωσιακής Επιστήμης Παν. Αθηνών
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσσαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου