Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

Μια νέα πρόταση στην παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής, αποκατάστασης μαθησιακών & ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και καθοδήγησης μελέτης.


          Τι μαθαίνουμε; Πώς και γιατί;
Ερωτήματα, που αν εύκολα μπορούσαν να απαντηθούν, πιθανώς να γινόταν αποτελεσματικότερη η διαδικασία μάθησης για όλους τους μαθητές.
Εξ ορισμού, ο χώρος της ειδικής αγωγής ασχολείται με τις περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Η Γνωσιακή Επιστήμη απαντά σε πολλά ερωτήματα αναφορικά με τις νοητικές διεργασίες μάθησης, μνήμης, προσοχής, αντίληψης, δράσης και γνωστικής ανάπτυξης.
Οι γνώσεις και η εμπειρία στους τομείς της ειδικής αγωγής και της γνωσιακής επιστήμης, σε συνδυασμό με την πεποίθηση πως κάθε μαθητής είναι τόσο μοναδικός ώστε να αξίζει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα μάθησης, εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ακόλουθες παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Οργάνωση και καθοδήγηση μελέτης

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές σε διάθεση, μνήμη, αντίληψη, προσοχή, ταχύτητα και ρυθμό μάθησης, τις ιδιαιτερότητες, την ηλικία, τις εμπειρίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα,  τα οπτικά, ακουστικά ή κιναισθητικά χαρακτηριστικά κάθε παιδιού, καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της δεξιότητας του μαθητή να διαχειρίζεται τις σχολικές υποχρεώσεις  και να μελετά -κατά το δυνατόν- αυτόνoμα και ανεξάρτητα.

  • Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων (μνήμη, λογική σκέψη, συγκέντρωση) και συστηματική αντιμετώπιση των δυσκολιών σε μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση, Διαταραχές της Συγκέντρωσης και της Προσοχής (π.χ. ΔΕΠ-Υ), Διαταραχές της Ανάπτυξης (π.χ. Αυτισμός ή σύνδρομο Asperger), Δυσκολίες προσαρμογής και Δυσκολίες συμπεριφοράς.

  • Εκπαιδευτική αξιολόγηση και εκτίμηση δυσκολιών

Εφαρμογή σταθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης και άτυπη αξιολόγηση, για την περιγραφή και καλύτερη κατανόηση του γνωστικού προφίλ του κάθε μαθητή, με στόχο την οργάνωση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

  • Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών

Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης δυσκολιών στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου, στη γραπτή έκφραση και ορθογραφία και στα μαθηματικά.

  •  Αποκατάσταση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

Κατάρτιση εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης Δυσλεξίας, Δυσγραφίας, Δυσορθογραφίας, Δυσαναγνωσίας και Δυσαριθμησίας.

  •  Εφαρμογές εξειδικευμένων λογισμικών με τη χρήση Η/Υ

Εμπλουτισμός του εξατομικευμένου προγράμματος με κατάλληλες εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση εννοιών.

Η πολυετής εμπειρία μου στο χώρο της Ειδικής Αγωγής μού απέδειξε πως η μαθησιακή βελτίωση είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων, που σχετίζονται τόσο με το άτομο όσο και με το περιβάλλον του. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή ευνοείται -συν τοις άλλοις- με την ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς του.

Αγαπητοί γονείς.,
Με σεβασμό στις προσπάθειές σας και κατανόηση των προβληματισμών και προσδοκιών σας είμαι στη διάθεσή σας να οργανώσουμε το κατάλληλο πρόγραμμα μάθησης και για το δικό σας παιδί.

Με εκτίμηση.,

Χαϊντούτη Βασιλική, M.Sc.,
Ειδική Παιδαγωγός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου